Dromen van robuuste natuur voor de toekomst in ruilverkaveling Willebringen Zondag 8 september

Zondag 8 september 2019 focusactiviteit: Van de kop van Koutemveld naar de Snoekengracht: Dromen van robuuste natuur voor de toekomst.
Geleide wandelingen: vertrek om 14u en 14u30
Plaats: Pastorij bijgebouw, Vertrijk

Aan de rand van Vertrijk ligt een prachtig open akkergebied, 'Koutemveld'. Hier liggen grote kansen voor de uitbouw van een samenhangend natuurgebied, dat de hellende flanken en kop van Koutemveld, via de vallei van de Vondelbeek, verbindt met de Snoekengracht, het oudste beheerde natuurreservaat in Oost Brabant.

In het goedgekeurd structuurplan van de Ruilverkaveling Willebringen is hier voorzien in het behoud van onverharde landwegen, met op de valleiflanken de uitbouw van nieuwe natuur. Het potentieel om uit te groeien tot een hoogwaardig natuurgebied op deze flanken ìs er.

Op zondag 8 september gaan we, vanuit de pastorie van Vertrijk, op verkenning, op zoek naar de toekomst van deze natuur. Oude relicten en herkenningspunten in het landschap zullen ons gidsen, holle wegen, akkers vol keien, met een mix van grondsoorten ... een variatie die de basis moet vormen voor die nieuwe natuur. We dromen weg in het landschap van de toekomst met wilde orchideeën, dassen en klauwieren... Kortom een landschap vol biodiversiteit en mogelijkheden voor natuurbeleving.

Een droom? Ja, maar ook een reële mogelijkheid als we samen kunnen waarmaken wat opgenomen is in het goedgekeurd structuurplan van de ruilverkaveling.
In het zaaltje van Pastorie St.-Lucia is een kleine tentoonstellingsstand en gelegenheid om na te praten bij een glaasje.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon