Uitnodiging Verenigingsraad 22 november en Programma 2020

Uitnodiging Verenigingsraad ​Natuurpunt Oost-Brabant​ vrijdag 22 november​
Kom naar de Verenigingsraad van Natuurpunt Oost-Brabant
Vrijdag 22 november 2019 om 19u30​, Rillaar (Aarschot)​
De verenigingsraad is de klassieke najaarsontmoeting met de afdelingen, reservatenteams en werkgroepen binnen NPOB, regionale Vereniging Natuur en Landschap​ waarbij stimulansen aan de bovenlokale samenwerking tussen de afdelingen gegeven wordt en we ook de jaarprogramma's enigszins synchroniseren​.

Vorig jaar ging deze ontmoeting door in Kampenhout, dit jaar is Rillaar/Aarschot aan de beurt.
We kiezen voor Rillaar omdat in 2020 de Walk for Nature​ 2020​ doorgaat rond het project van bos en bosuitbreiding Hagelands Bos waarbij getracht wordt het Tienbunderbos, Het Houwaarts bos en het Mostingbos aan elkaar te breien. Nu reeds is het een project om ' U ' tegen te zeggen.

 De najaarsontmoeting is ook de gelegenheid om inspirend te zijn voor de jaarprogrammas van de afdelingen en de werking te focussen op themas; Naast de Walk for Nature 2020 zal vooral al gewerkt worden aan de voorbereiding van de viering van 50 jaar NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap.

Op het programma van de verenigingsraad staan naast het afstemmen van het jaarprogramma 2020:
 

Plenair:

-​ Voorstelling NP Aarschot​ en ​Walk for Nature 2020 in Houwaart (Tielt-Winge), project Hagelands Bos zondag 26 april
- ​Toelichting Beleidswerking Natuurpunt Oost Brabant​

- Jaarprogramma 2020 en jubileumcampagne: 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant in 2020-21. Zie link (http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/383 ) en onder lijst vastgestelde data 2020

Pauze

Brainstorming en suggesties in Werkgroepen:
 -
tijdschrift " Natuur en Landschap" en aanpak archief NPOB/RVN&L

 - Campagnes en jaarprogramma 2020 en Jubileum 50 jaar NPOB/RVNL  zie: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/383

 - Beheer en uitbouw van de natuurgebieden: hier verwachten we de conservators en beheerteams.

Afspraak: 19u30, parochiecentrum Rillaar, Diestsesteenweg 315, Rillaar (Aarschot)

We verwachten een afvaardiging uit elke afdeling​ en elk beheerteam. Spreek af binnen afdeling/team om samen te komen​!-

Jaarprogramma en voorlopige lijst van de beschermde regionale data 2020
Wij verwachten van de afdelingen dat ze net als de vorige jaren hun lijst van de grote focusactiviteiten voor 2020 doorgeven zodat ze ook als focusactiviteit in Natuur en Landschap kunnen opgenomen worden. De vorige jaren werd sterk gefocust op ' Robuuste valleien'. De synthesepublicatie zoals gepresenteerd in het Kasteel van Horst op 30 juni is ter beschikking van afdelingen om hun werking naar de gemeenten te ondersteunen. Publicatie zie: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/374  
Alhoewel deze campagne afgesloten is kan dit thema naadloos overgaan naar versterking van natuurgebieden en het jubileumprogramma 50 jaar NPOB/RVNL waarbij we de iconische gebieden waar we het verschil gemaakt hebben voor het behoud in de kijker stellen. Iconische gebieden zijn zeker: Demervallei, Vorsdonk, Hagelandse Heuvels, Velpevallei, Ruilverkaveling Hoegaarden, Getevallei, Hagelandse vallei, Groene Vallei en Torfbroek. Als afdeling of team kunnen jullie hier nog veel aan toevoegen dat je het komende jaar in de kijker wil stellen. We willen ook zeer expliciet werken rond bosuitbreiding en bouwstenen voor een groene dooradering van het landschap aanleveren. Zie eerste discussienota rond de jubileumcampagne 50 jaar NPOB/RVNL  ( http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/383 )
In het tijdschrift Natuur en landschap zullen geen andere activiteiten opgenomen worden die plaatsvinden op dezelfde datum als deze op de lijst van de beschermde regionale zoals op de verenigingsraad vastgesteld.
Voorlopige lijst van de beschermde regionale data 2020
Heb je ook binnen je afdeling of regio grote activiteiten die je graag opgenomen ziet in deze lijst laat dan iets weten: npob@natuurpunt.be of breng het in op de verenigingsraad.
- Zaterdag 29 februari 2020: Algemene Vergadering NPOB en lancering jubileumcampagne 2020-2021. Voorlopig gepland om deze in Leuven te laten doorgaan.
- Zondag 26 april 2020: Walk for Nature 2020 Hagelands Bos Houwaart . (http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/382 )
- Zondag 30 augustus 2020: Landschapsactiviteit Landschap ten Oosten Leuven ( problematiek doortrekking expressweg tussen Tiensesteenweg en Diestsesteenweg (Leuven, Bierbeek, Lubbeek).
- Vrijdag 20 november 2020: Verenigingsraad NPOB
- thema-excursies natuurbeheer: er zijn er voorlopig 3 gepland:  Spicht, Rosdel, Torfbroek en dit op een avond( waarschijnlijk een donderdagavond) in de week in periode mei-juni. Deze lijst kan definitief worden vastgesteld  en aangevuld op verenigingsraad.
 
 
 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon