Succesvolle Verenigingsraad Rillaar 22 november 2019

De Verenigingsraad NPOB te Rillaar  was een groot succes met een 48 deelnemers uit 15 afdelingen. Deze afdelingen vertegenwoordigen  een werking in meer dan 20 gemeenten in Midden en Oost Brabant.

fotos: https://www.facebook.com/hugo.abts.3/posts/3141951602497892


Er was de voorstelling van de werking Natuurpunt Aarschot. Een modelafdeling die tesamen met Afdeling Tielt-Winge op de verenigingsraad de start gaf van de  campagne Walk for Nature 2020 (  waarbij het project Hagelands Bos in de kijker gesteld wordt om op termijn het Tienbunderbos en Houwaartse Berg ( 105 ha nu in beheer) en het Mostingbos ( eveneens een 100 tal ha) terug aan elkaar te breien met actieve bosuitbreiding van de tussenliggende ruimte van een 60 ha. Belangrijke stappen zijn al gezet en nu zaterdag 30 november wordt een blok van 5 ha bebost als een belangrijke stap. Dit project is ook van belang in het kader van retentie van regenwater en een ' nature based solution' om de problematiek van wateroverlast van Rillaar/ Aarschot op te lossen.  Het waren Eric Van Beek en Vera Reusens die dit toelichtten. 

Ronald Jacobs trekt als vrijwilliger-lid van de Raad van Bestuur NPOB de beleidswerking binnen Npob en geeft ondersteuning aan de afdelingen bij formuleren van bezwaren en ondersteunen bij procedures in zwaarwegende gevallen zowel naar milieu-impact maar ook naar aantasting van open ruimte. Het recent arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij het belang van Landschappelijke waardevol Agrarisch gebied volledig hersteld werd werd toegelicht.  Hij bracht een beeld van onderbouwde tussenkomsten van Kampenhout tot Geetbets en van Aarschot tot Landen

Katrien Degreef deed een opoep aan de afdelingen om teams aan te spreken voor de Natuurpunt-expeditie 2020 die plaatsvindt in het weekend van 27-28 juni

De natuurfotografen dijleland verlenen hun medewerking in het kader van het Jubileum 50 jaar NPOB-regionale Vereniging Natuur en Landschap door fotografisch materiaal te maken van de iconische gebieden en de iconische activiteiten waarbij aangegeven wordt hoe NPOB-Regionale Vereniging Natuur en Landschap in de voorbije 50 jaar het verschil gemaakt heeft. Dank aan Ernst. 
Er volgde boeiende discussies en brainstorming in 3 werkgroepen:

- jaarprogramma en jubileum: de campagne jubileum 50 jaar NPOB wordt in 2020 gestart om zijn hoogtepunt te bereiken met een grote activiteit eind augustus-begin september 2021. Alle iconische gebieden en activiteiten worden aangedaan. zie ook het ontwerp programma: 

- tijdschrift en archief: er is reeds een aardig archief geordend. Indrukwekkend. Oproep aan afdelingen om archief na te kijken en ter beschikking te stellen ( contact Pieter.Abts@natuurpunt.be)

- natuurbeheer en reservaten: veel enthousiasme in deze groep. je hoort nog van de NPOB-academie die gerichte beheerexcursies zal organiseren. 
Het was een iconische vergadering vol van ideeën, initiatief en concrete voorstellen.

Gereserveerde data 2020: zaterdag 29 februari ( algemene vergadering), zondag 26 april ( Walk for Nature), zondag 30 augustus ( publieksactiviteit Leuven Oost- poort Hageland). Verenigingsraad 2020: vrijdag 20 november.
Aanwezige afdelingen: Kampenhout, Herent, Boortmeerbeek, Haacht, Bertem, Druivenstreek, Leuven, Lubbeek, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Tielt- Winge, Gete-velpe, Velpe-mene Tienen, Veme Hoegaarden, Veme Bierbeek en NP Landen.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon