Project 3999 NPOB Bossen Steun bosuitbreidingsproject Dornbos

Aanleg van 17 ha nieuw bos: Project 3999 NPOB Bossen Steun het bosuitbreidingsproject het Dornbos tussen Zoutleeuw en Rummen (Geetbets):. Project 3999 NPOB Bossen Op de rand van de provincie Vlaams-Brabant werkt Natuurpunt en de Natuurpunt Afdeling Gete-Velpe aan een uniek bosproject: het Dornbos 

 

Het team van Natuurpunt Gete-Velpe heeft de laatste jaren enorme inspanningen geleverd voor de verwerving van natuurgebieden en rekent voor de restfinanciering van de bosuitbreiding dan ook op de ondersteuning via deze regionale fondsenwervingscampagne. We nodigen je uit om een storting te doen op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding ‘Project 3999 NPOB Bossen

Marc Op de Weerdt en Ronald Jacobs: “Hier werken we aan een nieuw hoofdstuk voor een nieuw landschap met vista’s (zichtassen) rond de Grondbeek, herstel van overstromingsgraslanden, nieuwe bossen als koolstofbank en aanleg van een ontbrekende wandelverbinding tussen de herstelde dreef aan Ter Lenen en de watermolen van Grazen. We gaan niet over één nacht ijs. Eerst herstellen we de bodem en proberen we zoveel mogelijk meststoffen te onttrekken, en vervolgens leggen we opnieuw bos aan.” Natuurpunt Gete-Velpe werkt aan de concrete realisatie van 20 ha nieuw bos tegen 2022 in hun gemeente om zo terzelfdertijd biodiversiteits- en klimaatdoelen te halen."

Op de rand van de provincie Vlaams-Brabant werkt Natuurpunt en de Natuurpunt Afdeling Gete-Velpe aan een uniek bosproject: het Dornbos De kans dat je van dit bos al ooit gehoord hebt, is vrij gering. Zelfs bij de voorstelling aan het gemeentebestuur van Geetbets, kende niemand de naam. Dat komt omdat het oude Dornbos zijn genadeslag gekregen heeft in 1844 bij het begin van de industrialisering van het platteland. De ontginningshonger naar de ‘woeste gronden’ in het Hageland werd aangewakkerd door de opkomst van nieuwe ontginningstechnieken, door de sterke bevolkingsgroei en de mondialisering. Dat laatste liet zich toen al voelen op het landschap o.m. door de invoering kunstmest. Zo startte een ‘laatste’ ontginningsgolf en smolt het Dornbos ergens tussen Zoutleeuw en de provinciegrens weg zoals nu de gletsjers als sneeuw voor de zon. Dit uitgestrekte bos maakte deel uit van een veel grotere bosgordel waarvan nu enkel Nieuwenhoven en Duras (Limburg) nog restanten zijn, evenals het kleinere, zeer waardevolle Warandebos in Geetbets. In 2019 startten we het ambitieuze project om het Dornbos opnieuw op de kaart te zetten. Met de aankoop van 16 ha weilanden en maïsakkers zetten we de eerste stap. We stapten naar het College van Burgemeester en Schepenen en kregen de volle steun. Het wil graag mee de schouders zetten onder dit unieke project. Dit project kiest voor een integrale benadering: naast natuurwaarden ook aandacht voor erfgoedwaarde (herstel van historische dreef) en ontsluiting.

http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2019-4-GeefomNatuur2019-...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon