Lezing Kris Decleer: Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat

Zaterdag 29 februari 2020 nieuw Abtskwartier, Abdij Vlierbeek 17u30

In het kader van de Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap geeft Kris Decleer een lezing : Robuuste Natuur voor Biodiversiteit en Klimaat : Nood aan effectieve Realisatie van 25 à 30 % oppervlakte van Vlaanderen als natuur.
Deze lezing is gebaseerd op een cijfermatige analyse van de achteruitgang van de biodiversiteit in de verschillende soortengroepen en habitats in Vlaanderen. Ze geeft dan ook aan hoe door de effectieve realisatie van natuur in de bestemde natuurgebieden en ecologisch kwetsbare gebieden uit de ruimtelijke plannen, de aangeduide habitat- en vogelrichtlijngebieden, de gewenste natuurlijke structuur en de realisatie van de bijkomende natuur en bosgebieden uit de ruimtebalans van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en de valleigebieden met ruimte voor de rivieren kan gekomen worden tot een Robuuste Natuur voor Vlaanderen zowel voor Biodiversiteit als voor Klimaat. Om zulke robuuste natuur voor biodiversiteit en klimaat te bereiken is de realisatie effectieve natuur van 25 à 30% van de oppervlakte van Vlaanderen nodig.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon