OPROEP AFDELINGEN MBT TIJDSCHRIFT Natuur en Landschap

OPROEP AFDELINGEN MBT TIJDSCHRIFT NATUUR EN LANDSCHAP

De deadline voor het eerste nummer van ons tijdschrift Natuur en Landschap nadert: maandag 17 februari verwachten we de bijdragen. Te sturen naar Margriet en Christine.

Naar aanleiding van de bespreking op de Verenigingsraad willen we meer artikeltjes en nieuws vanuit de afdelingen/subregio's in het tijdschrift en niet alleen aankondigingen of verslagen van activiteiten. Dat hoeven echt geen lange artikels te zijn, eerder kortere bijdragen, wetenswaardigheden enz

Waaraan denken we dan bijvoorbeeld:

- lokaal beleidsnieuws vanuit de afdelingen: problematieken, standpunten, commentaren…voor zover relevant en interessant voor de rest van Oost-Brabant

- een natuurgebied binnen NPOB in de kijker: bv. x-aantal jaren in beheer, bijzondere aankopen, toegekende subsidies, projecten enz. Liefst geen loutere beschrijving van het beheerplan, maar ook iets over geschiedenis, belang, eventueel wandeling: een goede mix nastreven, een beschrijving die aangenaam is om lezen ook voor het gewone lid.

- bijzonder natuurnieuws uit de subregio, bv. waarnemingen of opduiken plant, dier met enige uitleg over belang, kenmerken enz

- ander verenigingsnieuws, een interview met een vrijwilliger...

Wat dan met de activiteitenkalender? We zouden nu per tijdschrift (dus 4x/jaar) een beknopte lijst van activiteiten (zoals tot hier toe gebruikelijk in de jaarlijst in het eerste nummer) per subregio (Midden-Brabant, Hagelandse Heuvels, Velpe-Mene en Z-O ( Getestreek) opnemen. Vergeet niet die telkens apart door te sturen voor de te dekken periode (zie deadlines tijdschrift hieronder).

Bijzondere oproepen van de afdelingen, bv voor een eetavond of plantactie kunnen eventueel in de kalender iets meer ruimte krijgen met foto (al naargelang hoeveel plaats er is).

De volledige lijst van alle activiteiten blijven we wel chronologisch op de website NPOB zetten.

Denk ook aan de focusactiviteiten. Probeer toch per afdeling van jullie activiteiten 1 of meerdere focusactiviteiten te maken. Dat zijn activiteiten waar je toont hoe we het verschil maken voor natuur en biodiversiteit in onze regio. Nagenoeg alle wandelingen langs natuurgebieden of acties ten voordele ervan kunnen hier dus onder vallen. Het grote voordeel is dat je bij deze activiteiten meer zichtbaarheid krijgt in het tijdschrift, je er een wervende uitleg bij kunt voegen, en dus meer geïnteresseerden en succes.

Deadlines voor het tijdschrift 2020

Nr. 1

deadline : 17 februari 2020

verschijningsdatum: 27 maart 2020

Nr. 2

d: 11 mei 2020

v: 19 juni 2020

Nr. 3

d: 20 juli 2020

v: 28 augustus 2020

Nr. 4

d: 5 oktober 2020

v: 13 november 2020

Bijdragen sturen aan: margriet.vos@gmail.com en christine.daenen@natuurpunt.be

 
 
 
 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon