Een strategische visie op de Getevallei vanuit NPOB

De Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets: een keten van grootschalige natuurcomplexen in een robuuste vallei met ruimte voor komberging over heel de vallei
Er wordt gewerkt aan een strategische visie voor de Getestreek. Hierbij moet de natuurlijke structuur en ruimte voor natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier op vele plaatsen centraal staan. Dit is gekoppeld aan het natuurlijk waterbergend vermogen en klimaat.
Natuurpunt in samenwerking met de provincie heeft niet gewacht op deze strategische visie om zelf een gedurfde strategie concreet op het terrein uit te rollen. Concreet op het terrein tastbare natuur en tastbare biodiversiteit. Met een reeks grootschalige natuurontwikkelingscomplexen binnen een duidelijk projectgebied. 
Nu reeds zijn er de erkende reservaten met een erkend visiegebied met Aronst Hoek (ca 340 ha), de Grote Getevallei met Tiensbroek, Doysbroek en grote Geteproject (ca 265 ha in Tienen, Linter en Zoutleeuw), het Vinne ( provincie) (ca 120 ha te Zoutleeuw), Het Bolwerk en de kleine gete ( Zoutleeuw), Spoorwegzate-Getebeemden te Hoegaarden (ca 30 ha), Rosdel-Schoorbroekbeek (ca. 89 ha te Hoegaarden) en een groot deel van het complex Mene-Jordaanvallei met Meldertbos en Wijtboek (circa 140 ha) en het Aardgat in de Vallei van de Kleinbeek te Tienen (circa 7 ha). Met het erkend visiegebied vormen ze de bouwsteen voor de verdere uitbouw van grootschalige natuurcomplexen in een gaaf rivierlandschap met ruimte voor de rivier.
deze natuurcomplexen zijn ook belangrijk voor de komberging maar ook naar het klimaat. Natte graslanden en moerassige ruigten en venen zijn belangrijk voor de koolstofopslag. 1 ha nat grasland tegenover 1 ha geploegd en gescheurd grasland omgezet naar akker maakt een verschil van niet minder dan 10 ton CO2 per jaar. Dus de natuurgebieden zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit maar ook voor de waterberging, waterretentie, opslag van co2 maar ook als klimaatbuffer. 
Als je het hebt over riviersystemen en herstel van deze riviersystemen ook in relatie tot komberging en klimaat is er voor de vallei buiten de natuurcomplexen maar één optie mogelijk: Open ruimte rivierlandschap of verwevingsgebied met ruimte voor natuurontwikkeling, waterberging, graslanden en de daarbijhorende landbouw. Expliciet moet vooropstaan dat het bestaand graslandareaal behouden en terug hersteld wordt. Dit is cruciaal zowel voor het kombergend vermogen van de vallei maar ook voor de opslag van koolstof. Als we het hebben over het "In het kader van de klimaatverandering het behouden en herstellen van het waterbergend vermogen van de riviervallei, zowel binnen als buiten natuurgebied, vormt het behoud van de valleigraslanden hierbij een rode draad in het geheel. 
Dus naast de grootschalige natuurontwikkelingscomplexen met de bovenstaande expliciet opgesomde gebieden als kern uitgebreid met hun visiegebied is de rest van de vallei een : Open ruimte rivierlandschap of verwevingsgebied met ruimte voor natuurontwikkeling, waterberging, graslanden en de hierbij verbonden landbouw. Als we denken aan klimaat en aan kombergring dan moet het behoud van het bestaand graslandareaal en het herstel hiervan een evidentie zijn.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon