Prioriteiten voor Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap 2020

De NPOB werking in samenwerking met de afdelingen loopt op vele vlakken op kruissnelheid. Voor deze punten wordt gekozen voor de continuïteit.

Daarnaast wordt een extra impuls gegeven aan volgende prioritaire punten 2020:

 • Campagne 2021-2023 Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder
 • uitbouw van een afdelingsoverschrijdend vrijwilligersnetwerk dat op ( sub)regionale schaal de werking ondersteunt.
 • de bewaking en opvolging van het Meerjarenbeleidsplan in kader Mina voor regionale werking natuur en milieu. Alsook de voorbereiding van de volgende planperiode 2021-2026
 • de organisatie en ondersteuning van het lokaal team bij de thema-activiteit van de Walk for Nature 2020 op zondag 26 april en andere regionale activiteiten ( focusactiviteiten).
 • verdere uitbouw van de beleidswerking op regionale schaal olv Ronald Jacobs ter ondersteuning van de afdelingen
 • verdere uitrol van de campagne Robuuste valleien irt biodiversiteit en klimaat
 • voorbereiding en start Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
 • lancering Academie Natuur en Landschap
 • Impuls reservaten- en gebiedswerking en ondersteuning reservaatsprojecten die draagkracht afdelingen overschrijden.
 • werking aan regionale aanwezigheid en betrokkenheid
 • aandacht voor fondsen- en ledenwerving binnen NPOB.
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon