Record ledengroei NPOB 1365 leden of groei met 12,4 %: Word Lid

ree
Lid worden kan via onderstaande link:
 
NPOB: Record ledengroei 2020 tot 12 378 leden of groei met 1365 leden of 12,4% groei en ledendichtheid van 24,5 leden/1000 inw: beiden recordcijfers
Het aantal NP leden binnen NPOB bereikt een recordhoogte. Op 31 december 2020 waren er voor gans Vlaanderen 123.333 gezinnen lid van Natuurpunt, voor 2020 was dit een stijging tav 2019 met 8 procent in vergelijking met 2019 of 15.109 nieuwe leden ook, dat was een absoluut record
De groei binnen NPOB bedroeg 1365 extra leden waardoor het totaal ledental binnen NPOB opliep tot 12378 leden. Dit is een groei op jaarbasis van 12,4 % en dus nog 4,4% hoger dan de recordgroei in Vlaanderen van 8% en 3,2% hoger dan de 2° groeier nl de Provincie Antwerpen met een groei in 2020 van 9,20 %
Ook qua ledendichtheid bereikt NPOB een recordhoogte. De ledendichtheid in het werkgebied van NPOB bedraagt niet minder dan 24,45, afgerond 24, 5, per duizend inwoners terwijl dit voor de provincie Antwerpen, die daarop volgt, 21,44 /1000 inw bedraagt en voor Vlaanderen 18,72/1000 inw bedraagt.
Dus dit betekent dat de ledengroei voor 2020 met 12,4 % voor heel NP het meest uitgesproken was in het werkingsgebied van NPOB en dat ook het absolute record ledendichtheid in dit werkingsgebied bereikt wordt nl 24,45/1000 inw tgo een gemiddelde van 18,72/1000 inw voor Vlaanderen.
Dat betekent als we in NPOB dezelfde groei als deze in Vlaanderen zouden gerealiseerd hebben we 880 nieuwe leden hadden mogen verwelkomen ipv nu de 1365 nieuwe leden. We overtroffen het Vlaams record zelfs berekend naar het werkingsgebied met 485 leden.
Het arro Leuven telt 506 355 inwoners ( Vlaanderen 6 589069) ( dus bevolking Arr Leuven is 7,68 % van Vlaamse Bevolking of 13 keer minder dan Vl). Als de ledendichtheid in Vlaanderen even hoog zou zijn als binnen werkgebied NPOB zou NP 161 071 leden tellen. Als de index voor Vlaanderen 100 is dan is NPOB 130,6
Dit hangt zeker samen met de goede werking die binnen NPOB traditioneel ontplooit.
Giftenwerving aankoop natuurgebieden binnen NPOB: eveneens record
De werking van NPOB blijkt niet alleen uit ledengroei 2020 en algemene ledendichtheid, maar ook bij de giften.
Voor alle projecten samen binnen NPOB was het totaal resultaat niet minder dan een recordbedrag 428 431,53 € waartegen niet minder dan 2929 individuele giften stonden. Als we hier rekening houden dat het werkingsgebied amper 7,68 % van de Vlaamse bevolking bedraagt dan zou dit naar Vlaamse schaal een totaal bedrag van giften van 5 569609€ opleveren.
Voor een bedrag van € 215 746 en 1099 giften werd in de gift direct verwezen naar de oproep in tijdschrift N&L ' Cadeau NPOB' of ' NPOB'. Dit naar aanleiding van onze fondsencampagne in het kader van jubileum 50 jaar NPOB. Het is duidelijk dat minstens de laatste groep van € 215 746 en 1099 giften direct gebonden zijn aan oproep Cadeau NPOB
Natuurpunt Oost Brabant viert haar 50 jarig jubileum met de Campagne 50 jaar later, 20 jaar verder. Vorig jaar werd in het kader van deze campagne een cadeau fondsenwerving gedaan. Het is de intentie van het bestuur NPOB om in 2021 een campagne voor te stellen in het kader van ons 50 jarig jubileum
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon