NPOB Campagne 'Cadeau NPOB Word Lid' doel aangroei 1000 leden in 2021

Na het succes van de fondsenwervingscampagne ' Cadeau NPOB doe een gift' van vorig jaar willen we dit jaar de focus van de campagne verleggen naar de ledenwerving. We gaan een campagne voeren 'Cadeau NPOB Word lid' met één regionale aanmeldings URL onder de naam: Cadeau NPOB nieuw lid. Doel is een netto aangroei van leden binnen NPOB voor 2021 met minimum 1000 leden. We bereiden een  regionale communicatie voor in het kader van de jubileumactie, via tijdschrift Natuur en Landschap, de NPOB website en de sociale media. De regionale campagne loopt via deze regionale URL. Iedere afdeling kan voor haar eigen website, nieuwsbrief of afdelingscommunicatie  dit regionaal campagne materiaal gebruiken en daar haar eigen URL op aanbrengen. Ze kunnen dan de URL die op dit regionaal campagnemateriaal gebruiken en de URL die daarop staat vervangen door de ledenwerf URL van de Afdeling. Je kunt je afdelings URL steeds opvragen bij Christine of bij Marco (ledenwerving).  

Word lid via link: http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven...

Voor elk geworven lid ongeacht hoe, waar en door wie door de afdelingen die meewerken aan de campagne zal vanuit het Natuurfonds Oost-Brabant een bedrag van 30 € voor het aankoopreservatenfonds van de Afdeling ten goede komen. Dit wordt zeer eenvoudig berekend: alle geworven leden tot 31/10/2021 voor de afdelingen die meewerken aan deze campagne,  krijgen vanuit NF Oost Brabant een bedrag van 30 € voor het reservaatsafdelingsproject voor de restfinanciering van aankopen natuurgebied in de betrokken afdeling. Dat is eenvoudig te tellen met de formule: (ledenstand eind oktober-ledenstand 30/11/2020 van afdeling)x 30 € voor het betrokken afdelingsproject-restfinanciering ongeacht waar en door wie lid geworven is.
Dat staat volledig los van de aanbrengpremie voor leden die rechtstreeks door een afdeling geworven worden en waar de afdeling een eenmalige aanbrengpremie van 20€ / We sluiten de campagne af op 31/10 omdat in november-december onze jaarlijkse fondsenwervingscampagne loopt en deze 2 dan niet door elkaar lopen en we dan ook voldoende tijd hebben voor de afsluiting binnen het boekjaar en niet in de drukke periode van begin januari vallen. Als target wordt een ledengroei voorzien van minimum 1000 leden.

Dit is het referentiegetal toestand 30/11 2021. Dit getal wordt dus afgetrokken van de leden eind oktober 2021

Ledenstatistiek einde november 2020

 • Aarschot 576
 • Begijnendijk 243
 • Bekkevoort 96
 • Bertem 234
 • Boortmeerbeek 400
 • Diest 382
 • Druivenstreek 696
 • Gete-Velpe 209
 • Haacht 440
 • Herent 764
 • Holsbeek 389
 • Kampenhout 295
 • Kortenberg 522
 • Landen 208
 • Leuven 2505
 • Linter 138
 • Lubbeek 567
 • Rotselaar 397
 • Scherpenheuvel-Zichem 370
 • Tielt-Winge 239
 • Tremelo 356
 • Velpe-Mene 1701
 • Zaventem 259
 • Zoutleeuw 127

TOTAAL 12113

Wordt lid via link: http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon