Word lid Natuurpunt en steun aankopen natuurgebieden in regio

Kan een afbeelding zijn van hert
 
Geef jarige NPOB een cadeau: Werf daarom een nieuw lid voor NP in je omgeving en steun de aankoop van natuurgebieden in je omgeving. Dit kan door een klik op de onderstaande link :
Vorig jaar bereikten we een recordhoogte van nieuwe leden. Een spectaculaire ledengroei was het geval in gans Vlaanderen maar de ledengroei in Oost Brabant overtrof deze nog en niet zomaar een beetje.. Op 31 december 2020 waren er voor gans Vlaanderen 123.333 gezinnen lid van Natuurpunt, voor 2020 was dit een stijging tav 2019 met 8 procent in vergelijking met 2019 of 15.109 nieuwe leden ook, dat was een absoluut record
De groei binnen NPOB daarentegen bedroeg 1365 extra leden waardoor het totaal ledental binnen NPOB opliep tot 12378 leden. Dit is een groei op jaarbasis van 12,4 % en dus nog 4,4% hoger dan de recordgroei in Vlaanderen van 8%. De 2° sterkste groeier was de Provincie Antwerpen met 9,20%. Dus de groei in Oost Brabant was niet minder dan 3,2% hoger dan de 2° groeier.
Ook qua ledendichtheid bereikt NPOB een recordhoogte. De ledendichtheid in het werkgebied van NPOB bedraagt niet minder dan 24,45, afgerond 24, 5, per duizend inwoners terwijl dit voor de provincie Antwerpen, die daarop volgt, 21,44 /1000 inw bedraagt en voor Vlaanderen 18,72/1000 inw bedraagt.
Dat betekent als we in NPOB dezelfde groei als deze in Vlaanderen zouden gerealiseerd hebben we 880 nieuwe leden hadden mogen verwelkomen ipv nu de 1365 nieuwe leden. We overtroffen het Vlaams record zelfs berekend naar het werkingsgebied met 485 leden.
Het arro Leuven telt 506 355 inwoners ( Vlaanderen 6 589069) ( dus bevolking Arr Leuven is 7,68 % van Vlaamse Bevolking of 13 keer minder dan Vl). Als de ledendichtheid in Vlaanderen even hoog zou zijn als binnen werkgebied NPOB zou NP 161 071 leden tellen ipv de 123.333 nu. Als de index voor Vlaanderen 100 is dan is NPOB 130,6
Dit hangt zeker samen met de goede werking die binnen NPOB traditioneel ontplooit.
Wij willen dit elan van ledengroei behouden en daar ook bewust rond werken. Immers als er iets duidelijk is in deze Corona tijd dan is het dat we gelukkig zijn dat we nog natuur hebben. Nooit werd zoveel gewandeld. Alle paadjes en overharde wegen worden massaal gebruikt. Soms is het zelfs een overrompeling. Duidelijk: Natuur op wandelafstand is nodig. Genieten zonder grote ecologische voetafdruk, zonder honderde km verplaatsing, gewoon ook als tussendoortje na een dag computervergaderen: dank zij natuur en landschap in de omgeving. In deze tijd is het duidelijk dat we nood hebben aan MEER natuur, nood hebben aan een kwaliteitsvol landschap, nood hebben aan onverharde wegen en paden. Ook in onze eigen omgeving. Daar staat NPOB voor. Logisch dat mensen dan ook nu graag lid willen worden van NP/NPOB. Daarom doen bij de aanvang van dit jubileumjaar een bijzondere oproep om nieuwe leden te werven.
Werf daarom een nieuw lid voor NP in je omgeving. Dit kan door een klik op de onderstaande link :
waarbij je je inschrijft als nieuw lid en de bijhorende betaling van 30 € doet. Voor elk bijkomend lid voor eind oktober 2021 in de afdelingen zullen we vanuit het Regionaal Natuurfonds Oost Brabant €30 extra ter beschikking stellen voor het afdelingsproject aankopen natuurgebieden bij Natuurpunt Beheer van de betrokken afdeling.
Nieuwe leden kunnen door klik op link: Werf daarom een nieuw lid voor NP in je omgeving. Dit kan door een klik op de onderstaande link :
Kan een afbeelding zijn van hert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuk
 
 
 
Opmerking plaatsen
 
 
Delen
 
 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon