TERREINEXCURSIES VOOR AANKOPERS EN AFDELINGEN Bosuitbreiding

TERREINEXCURSIES VOOR AANKOPERS EN AFDELINGEN die willen meewerken aan de taakstelling Bosuitbreiding 700 ha door Natuurpunt tegen 2024.  ZATERDAG 29 JANUARI (Lubbeek)  EN ZONDAG 6 FEBRUARI (Geetbets)

De reservatenwerking is een traditie binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap. In 2019 en 2020 werd niet minder dan 228 ha 76 a 37 ca bijkomend natuurgebied aangekocht. In 2021 werd dit aankoopritme met nadruk op natte natuur én bosuitbreiding voortgezet. Voor de uitbreiding van natte natuur verwijzen we naar de Demervallei, Hagelandse Vallei en Getevallei.  Ook voor natte natuur zullen we de komende periode een tandje bijsteken. 

NPOB heeft zich naast een extra inspanning voor natte natuur  ook volop ingeschreven op de taakstelling voor bosuitbreiding: in het najaar werd al nieuw bos geplant in Kampenhout ( Votvinken, 1,5 ha), Lubbeek- Meensel Kiezegem , Tielt -Winge, Hagelands Bos ( Houwaart en Aarschot), Dornebos en Aronsthoek. Ook op andere plaatsen en binnen andere afdelingen werden aankopen gerealiseerd met het oog op bosuitbreiding zoals o.m. rond de Zeyp ( Binkom en Glabbeek), Kerkom, Kampenhout enz.  

Minister Demir heeft een ambitieus programma opgezet om nog tijdens deze legislatuur te komen tot 4000 ha bijkomend nieuw bos voor Vlaanderen. Dit is een hele uitdaging en van deze 4000 ha heeft Natuurpunt zich geengageerd om 700 ha bijkomend bos te realiseren.  Dit is een bijzondere opdracht en taakstelling. Hiervoor doen  we een beroep  op de medewerking van onze afdelingen, beheerteams en aankopers. Er zijn extra middelen om hier doorbraken te realiseren.  Wil je meer hierover weten: kom dan naar één van de terreinexcursies rond bosuitbreiding. Op zoek naar inspiratie en een plan van aanpak heeft Natuurpunt Beheer over gans Vlaanderen  terreinexcursies gepland  bij 10 afdelingen waar  belangrijke stappen zijn gezet voor biodiverse bossen voor de toekomst en voor de invulling van de taakstelling voor Natuurpunt .  Twee van deze terreinexcursies voor aankopers en afdelingen gaan door binnen het werkingsgebied van NPOB. We rekenen op een talrijke opkomst van aankopers en actieve leden beheerteams die mee hun schouders onder deze taakstelling willen zetten. 

Terreinexcursie voor afdelingen en aankopers ifv bosuitbreiding -Bergveld-Boekhoutbos  Lubbeek

Zaterdag 29 januari 2022 van 9u00 tot 12u00

afspraak: ter hoogte van  Kerkstraat 34, 3391 Meensel-Kiezegem

Natuurpunt Lubbeek, tomas.dossche@natuurpunt.be

Terreinexcursie bosuitbreiding Bergveld ( voormalige maisakker op waterscheidingslijn Velpe-Demer) en Boekhoutbos

Terreinexcursie voor afdelingen en aankopers ifv bosuitbreiding- Bos van Hoen Geetbets (Aronst Hoek)

Zondag 6 februari 202206 van 09u00 tot 12u00

Geetbets, Aronst Hoek Kasteellaan 1, 3450 Geetbets

Natuurpunt Gete-Velpe, tomas.dossche@natuurpunt.be

Terreinexcursie bosuitbreiding  bos van Hoen. Hier wordt een laagstamboomgaard en een maisakker omgezet naar een nieuw toekomstbos. 

 

Heb jij ook plannen om met jouw afdeling de volgende jaren aan bosuitbreiding te doen? Kom dan  ons inspirerend project ontdekken.

Tijdens de excursie met verschillende tussenstops, bespreken we samen met het beheerteam diverse aspecten van bosuitbreiding. De feedback is minstens even belangrijk, want het doel is om de gezamenlijke strategie en planning te verbeteren.

Dit zijn de specifieke thema’s die besproken worden:

  • Stand van zaken inzake bosuitbreiding en prognose;

  • Financiering van de aankoop van gronden: subsidies, restfinanciering;

  • Aanvraag van subsidies en vergunningen;

  • Samenwerking met bedrijven;

  • Potentieel voor bosuitbreiding specifiek voor de provincie;

  • Uitleg over een concreet project van bosuitbreiding door de lokale afdeling;

  • Verbetering van coördinatie en planning;

Een papieren infobrochure zal achteraf worden uitgedeeld. Na de excursie is een drankje.. Deze excursies  gaan door op 10 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen, waarvan 2 binnen werkingsgebied van NPOB,Regionale Vereniging Natuur en Landschap.

Inschrijven voor de wandeling is heel warm aanbevolen, zo blijf je automatisch op de hoogte en help je de organisatie!

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon