Oproep voorstel focusactiviteiten

Dit jaar hebben we de ruimte gekregen van de provincie, om 12 grote focusactiviteiten te ondersteunen.
Wij doen een oproep naar jullie om voorstellen van focusactiviteiten door te geven voor 24 oktober
Op de Raad van Bestuur van november willen we een eerste voorlopige planning voor het heel werkingsgebied opstellen om uiteindelijk tegen de verenigingsraad van 20 november 2015 een definitief programma vast te stellen.
 
“Natuur in de buurt: samen werken aan behoud van koesterburen, meer biodiversiteit in heel het landschap.”
Dit is het thema waar we dit jaar, samen met de afdelingen en reservatenteams, rond willen werken.  De focusactiviteit zal dus moeten draaien rond een koesterbuur en/of biodiversiteit. Aangezien we dit jaar maar 12 focusactiviteiten zullen opnemen is het ook de bedoeling dat de activiteiten ervoor zorgen dat we veel mensen kunnen bereiken en nieuwsgierig kunnen maken ivm de natuur.
 
Wanneer kan een activiteit een focusactiviteit zijn?
De focusactiviteiten zijn brede belevingsactiviteiten, toegankelijk voor jong en oud!
Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt kunnen zijn voor de natuur.
Deze activiteiten zijn niet zomaar alledaagse activiteiten. Het zijn activiteiten die met zorg voorbereid moeten worden en waar met een team van mensen uit de afdeling – en buurafdelingen- aan gewerkt wordt.
De focusactiviteit moet als thema een koesterbuur en/of biodiversiteit hebben.

Meer info: Christine Daenen, christine.daenen@natuurpunt.be of 016 25 25 19

Beschermde data najaar 2015
17 oktober 2015: Inspiratievolle trefdag - uitbouw van vrijwilligersweefsel. Inschrijven: klik hier
20 november 2015: Verenigingsraad
21 en 22 november 2015: Dag van de Natuur

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon