Reservatenwerking 2021 binnen NPOB/ Regionale Vereniging Natuur en landschap

De reservatenwerking binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap,  is een goed geoliede machine waarbij alle afdelingen en vele reservatenteams bij bbetrokken zijn.  
In 2021 werd terug 86,25 ha natuurgebied binnen het werkingsgebied van NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap verworven. Dit gebeurde gespreid over niet minder dan 50 projecten binnen 23 gemeenten en 20 NP Afdelingen
Voor de periode  2019 ( 103,8 ha), 2020 ( 125 ha) en 2022 ( 86 ha)  werd niet minder dan afgerond 315 ha  bijkomend natuurgebied aangekocht.
In 2021 werd dit aankoopritme met nadruk op natte natuur én bosuitbreiding voortgezet. Vele van de opgezette projecten bosuitbreiding en natte natuur moeten hun beslag krijgen in 2022.    
Voor de uitbreiding van natte natuur verwijzen we naar de aankopen Demervallei (dank aan NP Aarschot en NP Scherpenheuvel-Zichem), Hagelandse Vallei ( grote inspanning van NP Holsbeek) , Getevallei ( o.m. Aronsthoek) en Velpevallei
Voor natte natuur zullen we de komende periode een tandje bijsteken. Voor projecten die in het kader programma "Natte Natuur" gerealiseerd kunnen worden voor november 2022 zijn er bijzondere mogelijkheden. . 
 
NPOB heeft zich naast een extra inspanning voor natte natuur  ook volop ingeschreven op de taakstelling voor bosuitbreiding: in het najaar werd al nieuw bos geplant in Kampenhout (Votvinken, 1,5 ha), Lubbeek- Meensel Kiezegem , Tielt -Winge, Hagelands Bos (Houwaart en Aarschot), Dornbos en Aronst Hoek.  
Voor de bosuitbreiding  moeten  de bijzondere inspanningen  van NP KampenhoutNP LubbeekNP Aarschot/Tielt-Winge en NP Gete Velpe vermeld worden.  Ook op andere plaatsen en binnen andere afdelingen werden aankopen gerealiseerd met het oog op bosuitbreiding zoals o.m. rond de Zeyp (Binkom en Glabbeek), Kerkom enz.  In 2022 zal naar Bosuitbreiding een tandje bijgestoken worden om een deel van de 700 ha bosuitbreiding die door Natuurpunt Beheer voor 2024 gerealiseerd zal worden ook in Oost Brabant te plaatsen.  Er zijn nu tot 2024 kansen die kunnen ingevuld worden ( zie hierboven terreinexcursies voor aankopers en afdelingen met toelichting impulsprogramma bosuitbreiding. 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon