Herinnering: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant

 

Herinnering: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant - zaterdag 19 februari 2022 met vooraf excursie Hagelandse Vallei om 13u30 en formeel gedeelte online via Zoom om 20u
Inschrijven nu: klik hier

Reeds een 30-tal mensen hebben zich ingeschreven. Bij deze herinneren we actieve vrijwilligers eraan om zich in te schrijven zowel voor het terreinbezoek als de zoomvergadering. Aan de ingeschrevenen wordt vrijdag de vergaderlink doorgestuurd. De stemgerechtigden die zich ingeschreven hebben krijgen elektronisch hun stembiljet zaterdag voor de aanvang van de vergadering.
Vereniging betekent contacten, ontmoetingen, samen-zijn, overleg. Allemaal dingen die omwille van Corona de laatste 2 jaar anders moesten of op een laag pitje gezet werden. Ook de Algemene Vergadering 2022 zullen we noodgedwongen online moeten laten doorgaan. Maar om toch de nodige contacten met de afdelingsbesturen en actieve vrijwilligers onderling te houden hebben we op de dag van de online avondvergadering van de AV een landschapswandeling voor de actieve leden (afdelingsbesturen, reservatenteams, werkgroepen en andere actieve leden) georganiseerd. Hierop kunnen we kennismaken met het werk van onze collegae in Holsbeek bij de uitbouw van de Dunbergbroek en Hagelandse vallei en onderling informatie uitwisselen en van gedachten wisselen. Na deze landschapswandeling voorzien we in openlucht een glaasje om nog even coronaveilig na te praten. De stukken van de Algemene Vergadering zullen tijdig op het vrijwilligersgedeelte van de website  geplaatst worden. 
De Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 19 februari 2021, zal dan ook bestaan uit 2 delen:
- Om 13u30 is er een excursie met daarna drankje naar de Hagelandse Vallei met afspraak aan de Uythemmolen, Molenbaan 2 te Wezemaal. Laarzen alleszins noodzakelijk. 
- Om 20u is het formele gedeelte online via Zoom
Je kan je voor beide of voor één onderdeel inschrijven via volgende link: klik hier. Wie inschrijft voor het formeel gedeelte krijgt dan de link voor Zoom toegestuurd via mail.
 
Programma formele AV van NPOB/Regionale Vereniging Natuur en Landschap
  1. Goedkeuring verslag AV 2021
  2. Jaarverslag 2021 en verslag Beleidswerking
  3. Financieel verslag 2021
  4. Verslag van de auditor
  5. Ontheffing van de Raad van Bestuur 2010 en Auditor
  6. Prioriteiten 2022 en goedkeuring jaarplan 2022 met de Campagne
  7. Begroting 2022
  8. Stemming herverkiesbare bestuurders en voorstelling nieuwe kandidaat-bestuurders
  9. Aanduiding auditor
 
Oproep aan de afdelingen binnen NPOB
Maandelijks vergadert het Bestuur NPOB bestaande uit vertegenwoordigers van de afdelingen. Misschien zijn er binnen je afdeling ook actieve vrijwilligers die mee de regionale werking willen dragen en deel uitmaken van het Regionaal Bestuur. Kandidaten vanuit de afdelingen kunnen zich aanmelden voor donderdag 12u op npob@natuurpunt.be
We zoeken ook een actieve vrijwilliger die ons kan helpen bij de uitbouw van een vernieuwde perswerking.
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon