Een kleine bijdrage van €10 of €15 maakt het verschil voor de beleidswerking binnen Oost-Brabant

HomeOproep aan de leden en sympathisanten opgenomen als bijsluiter Natuur en Landschap 2022, nr 1 

Een kleine bijdrage van €10 of €15 maakt het verschil voor de beleidswerking binnen Oost-Brabant

Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw, zet zich dagelijks onverdroten in voor meer natuur en het herstel van de biodiversiteit in onze regio, en voor een betere bescherming van onze typische landschappen. Als regionale vereniging volgen we samen met de afdelingen daarom de beleidsdossiers zowel lokaal, bovenlokaal als provinciaal binnen Oost-Brabant op en geven een onversneden stem aan de natuur om ons heen. Dat vraagt een enorme inspanning en veel inzet van onze vrijwilligers in afdelingen en regionale werkgroepen, die het merendeel van de vertegenwoordiging in advies- en overlegorganen waarnemen, de dossiers behartigen, de pers inschakelen, tussenkomen bij procedures enz. met als doel het beleid te beïnvloeden om te komen tot meer natuur. Hier maken we het verschil voor de toekomst van de natuur en het landschap in onze regio.

Het gaat om inbreng van ideeën en voorstellen, standpunten, bezwaren en beroepen. In een reeks gevallen mondt dit uit in een beroepsprocedure of een vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat we enkel gegronde en onderbouwde procedures starten, bewijst het feit dat de Raad voor Vergunningenbetwistingen onze beroepen tot op heden nog maar één keer niet gehonoreerd heeft. Ondertussen konden we zeer spraakmakende uitspraken uitlokken met grote precedentswaarde, o.a. de bescherming van het landschap tegen bebouwing in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de uitspraken m.b.t. stikstof. 

Koken kost echter geld en de middelen van Natuurpunt Oost-Brabant zijn zeer bescheiden. Om deze beleidswerking op dit elan te kunnen voortzetten, verder uit te breiden en onze begroting in evenwicht te houden, doen we een beroep op onze leden en sympathisanten om ons te steunen met een kleine bijdrage van vb 10 of 15 € als bijdrage aan deze beleidswerking.

Steun onze beleidswerking: jouw kleine bijdrage van vb 10 of 15 € kan gestort worden op rekeningnr. BE37 5230 8005 9128 van Natuurpunt Oost-Brabant Beleid

Home

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon