Verenigingsraad NPOB 9 november 2018 in Kampenhout en planning 2019

Uitnodiging:

De verenigingsraad is een succesvolle klassieker waar de afdelingen binnen NPOB samenkomen om hun werkingsprogramma voor het komende jaar te stroomlijnen en samen met de vrijwilligers van heel de regio een krachtig regionaal programma op poten te zetten. ( zie link naar vorige verenigingsraden van de afgelopen jaren onder deze aankondiging).  De laatste jaren schreef zowel de verenigingsraad als het jaarlijks symposium van NPOB geschiedenis door de grondslag te leggen van grensverleggende campagnes. Het Thema en de campagne ' Robuuste Valleisystemen' is daar een voorbeeld van. Voor 2019 wordt alles in gereedheid gebracht om de campagne ' Robuuste ' naadloos te laten overvloeien in een campagne rond de betonstop en ontharding. En dit van theorie naar concrete realisaties in elke gemeente. 

Kortom de verenigingsraad en het jaarlijks symposium van NPOB zijn gebeurtenissen waar elkeen die met natuur en landschap in Oost Brabant mee betrokken is aanwezig dient te zijn. We verwachten alleszins een vertegenwoordiging van elke afdeling en elk beheerteam.

Op de verenigingsraad van 9 november zullen we samen met Frederik Mollen nadenken hoe we zulke campagne vorm kunnen geven en bij het begin van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024 vertalen naar de werking in elke gemeente. We bespreken ook beheerplannen en aankopen in het nieuwe natuurdecreet.

 

Programma Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant, Regionale vereniging Natuur en Landschap in Oost-Brabant

 • 19u30: Onthaal
 • 20u00-21u15: Plenair
 • Deel 1: Plenair gedeelte
  • Voorstelling afdeling Kampenhout
  • Jaarprogramma en campagne robuuste valleien - Beheerplannen en aankopen in het nieuwe natuurdecreet
  • Betonstop en ontharding: Inleiding door Frederik Mollen
  • Cursussen en vormingsaanbod NP CVN: Inleiding door Iris Buedts
  • Free Podium: inspirerende voorbeelden die afdelingen willen tonen
 • 21u15-21u25: Pauze
 • Deel 2
 • 21u25-22u25: Workshops
  • Workshop 1: Verdere invulling laatste fase “robuuste valleien” en jaarprogramma 2019. Beheerplannen en aankopen in het nieuwe natuurdecreet
  • Workshop 2: Betonstop en ontharding, van concept naar concrete actie en praktijk in elk van onze gemeenten met Frederik Mollen
  • Workshop 3: Cursusprogramma 2019-2020 binnen Afdelingen NPOB met Iris Buedts
 • 22u25: Plenaire synthese en rondvraagi
 • 22u30: Gezellig napraten
 • 23u00: Einde

Afspraak: 19u30 tot 23u00

Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Verslag en sfeerbeeld  van de verenigingsraad 2017 Santro Lubbeek: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/260

Verslag en sfeerbeeld van de verenigingsraad 2016 Blauwput: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/187

Verslag en sfeerbeeld van de verenigingsraad 2015 Tremelo: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/112

Planning 2019 afdelingen en NPOB
De zomerhitte heeft een ding duidelijk gemaakt. Het symposium in februari 2017 van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw (zie de presentaties  o.m. van prof Patrick Willems, Prof Gert Verstraeten en Prof Johan Eyckmans, en onze campagne waar we 2 jaar rond werken tot juni 2019 rond het thema: 'werken aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit' was een schot in de roos.
Presentaties en achtergrond symposium: klik hier.
Ondertussen hebben we ook een reeks activiteiten, banners en folders rond deze campagne ontwikkeld.  (klik hier)
De bannerset bestaat uit een reeks algemene thematische banners rond klimaatbuffering en biodiversiteit in valleien en dan per vallei 2 banners. Met deze banners kan bij een activiteit op verschillende plaatsen in het werkingsgebied gelijktijdig een mooie tentoonstelling opgezet worden. Aan te vragen bij npob@natuurpunt.be of 016/252519 (Christine). Voor elke vallei is er ook een bijkomende folder ontwikkeld of in ontwikkeling.
Voor een reeks valleien zijn er in de komende periode tot eind juni 2019 nog activiteiten voorzien. Oproep aan de afdelingen om tijdig hun activiteiten door te geven aannpob@natuurpunt.be.

Vanuit NPOB proberen we samen met de afdelingen een stevig programma najaar 2018 en 2019 met de focusactiviteiten op de kaart te zetten en dit met een gegarandeerd kwaliteitsniveau en gespreid over heel het werkingsgebied. In het tijdschrift Natuur en Landschap en onze andere mediakanalen (website, Facebook, nieuwsbrief) worden deze focusactiviteiten bijzonder in de kijker gesteld en kunnen de afdelingen ook beroep doen op NPOB voor regionale ondersteuning.

Oproep aan de afdelingen, beheerteams en werkgroepen om nu reeds en alleszinsvoor eind september  focusactiviteiten en andere grote activiteiten door te mailen aannpob@natuurpunt.be. Indien mogelijk activiteiten meekaderen in ons thema, dan geven wij die extra aandacht en kunnen we daar ook onze tentoonstelling plaatsen. Wij bundelen alle focus- en andere grote activiteiten en stellen het jaarprogramma 2019 voor op onze Verenigingsraad van 9 november 2018.
Regel is dat Leden en hun gezin gratis kunnen deelnemen aan deze focusactiviteiten en niet-leden een bijdrage van € 5 betalen. Dit geldt strikt voor de activiteiten die we opnemen in de kalender van de focusactiviteiten.
Jullie kunnen ook de cursussenvormingsactiviteiten en andere grote publieksactiviteiten vanuit de planning van de afdelingen, werkgroepen en beheerteams insturen zodat er in de regionale planning rekening mee kan gehouden worden. In de planning is nu reeds de natuurgidsencursus 2018-2019 in de Groene Vallei opgenomen. Het zijn deze activiteiten die opgenomen zijn in deze planning die ook promotie krijgen via onze regionale kanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, streeknieuwsbrief, website)
Richtkader en kalenderschema focusactiviteiten: Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ? | Natuurpunt Oost-Brabant
 
Wij hebben ook een taakgroep rond het thema van onze riviervalleien. Als je hieraan wil meerwerken of je hebt suggesties voor infoavonden rond dit thema, neem contact op met Christine Daenen, npob@natuurpunt.be of  016 25 25 19.

Belangrijke data NPOB najaar 2018 - 2019:

 • Vooreerst is de verenigingsraad op vrijdag 9 november 2018 waarop we alle vrijwilligers en vertegenwoordigers van de afdelingen en beheerteams verwachten die doorgaat op vrijdag om 20u in  Kampenhout in zaal Park van Relst. Reserveer deze datum.
 • Donderdag 18 oktober 2018Provinciale Ronde NP
 • Zaterdag 23 februari 2019: Algemene Vergadering NPOB. Reserveer nu deze datum. Wie er bij was vorig jaar zal ongetwijfeld ook in 2018 deze activiteit willen bijwonen en wie het vorig jaar gemist heeft heeft nu een nieuwe kans.
 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon